Selecteer een pagina

Cliëntenraad

Binnen de missie en visie van Alliance Zorg B.V. hebben wij beschreven dat er aandacht moet zijn voor afstemming van de zorg aansluitend aan de wensen van haar cliënten. De cliëntenraad van Alliance Zorg kan de belangen van onze cliënten hierbij helpen behartigen.

De cliëntenraad is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan binnen Alliance Zorg en bestaat uit (ex)cliënten en mantelzorgers die meedenken en medezeggenschap uitoefenen op het beleid, de organisatie en zich sterk maken voor de algemene belangenbehartiging van onze cliënten.

Als u in contact wil komen met de cliëntenraad kan dit via onderstaand contactformulier of u kunt mailen naar clientenraad@alliancezorg.nl.

Mocht u vragen hebben over de cliëntenraad, of cliënten of mantelzorgers weten die interesse hebben in een functie binnen de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met Huib Tempelman of Francisca Bevaart op 010-2232744, of een e-mail sturen naar h.tempelman@alliancezorg.nl/ f.bevaart@alliancezorg.nl.