Selecteer een pagina

(intensieve) specialistische Kindzorg

Kindzorg is zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Voor kindzorg is geen verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. Ouders en verzorgers kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. De kinderverpleegkundige bekijkt samen met ouder en kind welke zorg er nodig is en wie de zorg gaat leveren. Dit noemen we indicatiestelling. De kinderverpleegkundige hanteert bij de indicatiestelling de normen en uitgangspunten van de beroepsgroep. Er wordt rekening gehouden met het medische behandelplan van de kinderarts.

Vergoeding van kindzorg

Kindzorg in de eigen omgeving wordt vanuit het basispakket vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook het eigen risico geldt niet. Ouders of verzorgers kunnen zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. In de zorgpolis kunnen wel bepaalde voorwaarden beschreven staan over welke organisaties ingeschakeld kunnen worden. Soms is er toestemming nodig van de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld als er geen overeenkomst is met een zorgaanbieder. Het is raadzaam hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Kindzorg in de eigen omgeving

Kindzorg is zorg voor het zieke kind en het gezin in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Kindzorg omvat ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’. Dit betekent dat alle zorg die de verpleegkundige tot zijn of haar deskundigheid rekent uit het basispakket vergoed kan worden. De zorg wordt geleverd in de eigen omgeving van het kind. Dat kan thuis zijn, maar bijvoorbeeld ook op het (verpleegkundig) kinderdagverblijf, op school of bij familie. Naast verpleging en verzorging is kindzorg erop gericht om kinderen te helpen zo zelfstandig mogelijk te worden op weg naar volwassenheid.

Wat valt er onder kindzorg?

Verpleging en verzorging

Het kan gaan om bijvoorbeeld:

 • Katheteriseren
 • Zuurstof toedienen
 • Zorg rondom voedingssondes
 • Monitorbewaking
 • Medicijnen toedienen
 • Infuusbehandeling
 • Tracheacanulezorg
 • Thuisbeademing
 • Stomazorg
 • Darmspoelen
 • Wondzorg
 • Diabeteszorg
 • Hulp bij het aankleden en uitkleden
 • Hulp bij wassen en douchen
 • Verzorging van de huid

Het gaat ook om:

 • zelf aanleren van één van de bovenstaande handelingen aan ouders/kind/mantelzorger;
 • het opstellen van een stappenplan om het kinderdagverblijf of de school te betrekken bij de zorg voor het kind;
 • coördineren van zorg;
 • signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s;
 • coachen, bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement;
 • preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.