Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het in eerste instantie om het ondersteunen of overnemen van algemene dagelijkse handelingen. Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde handelingen weer zelf aan te leren en uit te voeren tot de persoonlijke verzorging

Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan:

  • Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;
  • De cliënt uit en in bed helpen of ondersteunen hierbij;
  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;
  • De cliënt hulp bieden bij het eten en drinken;
  • Incontinentie ondersteuning;
  • Steunkousen aan- en uittrekken
  • Stoma zorg
  • Klaarzetten en toedienen van medicijnen;

Het kan voorkomen, dat u tijdelijk persoonlijke verzorging nodig heeft moet omdat u een operatie of een ander medische ingreep hebt ondergaan. Het kan ook zijn dat u blijvend ondersteuning nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging.