Selecteer een pagina

(Thuis)Verpleging

Alliance Zorg biedt verpleegkundige zorg met oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden en ongemak. Onder (wijk) verpleging vallen verpleegkundige handelingen die bij u thuis worden uitgevoerd.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • indicatiestelling door de wijkverpleegkundige
  • verpleegkundige handelingen zoals complexe wondverzorging
  • het toedienen van injecties
  • urinestomazorg
  • katheteriseren
  • coördinatie van zorg en overleg met specialist of huisarts
  • pijnbestrijding