ZORGDIENSTEN en DOELGROEP

Alliance Zorg levert de volgende zorgdiensten- en producten:

 • Wijkverpleegkundige indicatiestelling;
 • Persoonlijke Verzorging zoals wassen, aankleden, controle lichaamsfuncties, steunkousen aan- en uittrekken en het aanreiken van medicatie;
 • Verpleging bijvoorbeeld wondzorg, stomazorg en het toedienen van injecties;
 • Thuisbegeleiding en ondersteuning van dementerende ouderen;
 • Terminale thuiszorg;
 • Dienstverlening en ondersteuning door onze kantoormedewerkers;
 • Inzage in uw digitale cliënten dossier, rapportage en actuele planning.

Zorgverzekeringswet indicatie (ZVW-indicatie) door de wijkverpleegkundige

Onze zorg- en dienstverlening valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW) dus de kosten van wijkverpleegkundige thuiszorg vallen onder uw zorgverzekering.
U betaalt geen eigen bijdrage voor wijkverpleegkundige thuiszorg die valt onder de ZVW

Wet langdurige zorg indicatie (WLZ-indicatie) door het CIZ

Alliance Zorg levert tevens thuiszorg op basis van een WLZ-indicatie ter overbrugging tot een opname gerealiseerd kan worden of als Volledig Pakket Thuis. Voor deze vorm van thuiszorg is een eigen bijdrage verplicht gesteld door de overheid.

Aan welke clienten leveren wij thuiszorg/doelgroepen

Cliënten met onderstaande aandoeningen en/of beperkingen maken gebruik van de zorg- en dienstverlening van Alliance Zorg:

 1. Lichamelijke aandoeningen /beperkingen bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of revalidatie
 2. Psychische of psychogeriatrische aandoeningen/beperkingen bijvoorbeeld bij vergeetachtigheid of verlies van zelfstandigheid
 3. Lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicap

Wij leveren kortdurend zorg thuis als het kan en langdurig en intensief als het nodig is.

Verantwoorde thuiszorg

Alliance Zorg wil verantwoorde thuiszorg leveren zowel voor haar cliënten als haar zorgverleners. Op basis van onderstaande criteria moeten wij daarom de volgende cliënten doelgroep uitsluiten:

 1. Cliënten die op basis van hun aandoening en/of beperking gebaat zijn bij een beschermde veilige woonomgeving met 24 uurs toezicht.
 2. Cliënten die niet mee willen werken aan het veilige en verantwoord werken van onze zorgverleners en/of onbetamelijk gedrag vertonen naar onze zorgverleners.
 3. Cliënten die een gevaar zijn voor zichzelf en/of voor hun omgeving.
 4. Cliënten met een hoog complexe zorgvraag waarvan wij verwachten onvoldoende kennis en deskundigheid te hebben.

Algemene Voorwaarden

Op onze zorg- en dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN van toepassing.
U kunt op onze website onze algemene voorwaarden vinden onder Algemene informatie.

Privacy regelement

U kunt op onze website ons privacy regelement vinden onder Algemene informatie.

Klachten of compliment

Als u een compliment of klacht horen wij dit graag. Van complimenten leren we op welke wijze goede zorg- en dienstverlening leveren.
Van klachten willen we graag leren hoe we beter kunnen worden en/of wat er anders moet. Alliance Zorg hanteert een klachtenprocedure en is aangesloten bij een klachten en geschillencommissie.
U kunt op onze website onze klachtenprocedure vinden onder Algemene informatie.